easy site building software
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft; opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3 :16


  • DE KRUISIGING

Mountain View

 


God houdt van de wereld, Hij heeft haar met veel liefde geschapen. God is de rechtmatige eigenaar van deze aarde. Als kroon op de schepping schiep Hij de mens, en Hij plaatste hen, man en vrouw, Adam en Eva in het Paradijs. Hij gaf hen opdracht om voor de aarde te zorgen en Hij gaf hen een vrije wil om Hem gehoorzaam te zijn.

Dat laatste hielden Adam en Eva niet vol, zij vielen voor de verleiding van de duivel. Op het moment dat Adam en Eva zondigden tegen God, verviel de aarde in duisternis. De zon scheen misschien nog gewoon, maar God zelf had zich teruggetrokken. De open verbinding tussen God en de mens was weg, de prachtige Schepping lag vanaf dat moment onder een vloek. (Lees Genesis 3)


Dat merken we tot op de dag van vandaag. We leven in een wereld waar het niet goed mee gaat, waar zonde en dood, lijden en verdriet het nieuws bepalen. Dit zal zo zijn tot een bepaalde tijd. Jezus zelf zei dat Satan op dit moment de overste van deze aarde is. Hij heerst in deze wereld en dat is te merken.


  • Een uitweg

Al vanaf de zondeval beloofde God een uitweg. De uitweg gaf God in zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hij kwam naar deze aarde, werd geboren als mens, leefde als mens, maar was tegelijkertijd God. God Zelf kwam dus op aarde wonen onder de mensen. Hij deelde in hun moeite en lijden, maar zonder ooit zelf te zondigen.


  •  Het Kruis

Zoals de meesten weten stierf Jezus aan het Kruis. Met Goede Vrijdag worden we daar in het bijzonder bij bepaald. Hoewel mensen Hem kruisigden, heeft Hij vrijwillig zijn leven afgelegd in de dood. Waarom?

Dit moest gebeuren, er moest een verzoening zijn voor de zonde van de mens. God is liefdevol, maar ook rechtvaardig. Hij ziet de zonde niet door de vingers, Hij kijkt niet weg als wij zondigen. God is een heilig God en bij Hem kan geen zonde bestaan. Hij ziet en doorgrondt alle dingen. De mens kan het zelf in de verste verte niet goed maken bij God. Om de schuld van de wereld te verzoenen moest er bloed vloeien. De schuld van de mens aan God is groot, de prijs van het offer voor de verzoening was hoog, alleen God zelf kon er in voorzien: het bloed van Zijn eigen Zoon.

Jezus stierf een vreselijke dood, maar de dood had niet het laatste woord: Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij is daarna nog aan veel mensen verschenen en ging veertig dagen na Zijn lichamelijke opstanding terug naar zijn Vader in de hemel. Zijn volgelingen hebben gezien hoe Hij in een wolk werd opgenomen naar de hemel


  • Wat is de uitweg voor mij?

De Bijbel zegt dat we kunnen overgaan van het rijk van duisternis, naar het Koninkrijk van God. In Johannes 3 zegt Jezus ook dat een mens opnieuw geboren moet worden om deel te kunnen hebben aan Gods Koninkrijk.


Weet je of je opnieuw geboren bent?