best mobile web site development software
Eeuwig leven

Dit nu is het eeuwige leven,

dat zij U kennen,

de enige waarachtige God, en Jezus Christus,

Die U gezonden hebt.

De Bijbel, Johannes 17:3 (HSV)